สิ่งที่เราทำ​เริ่มต้นจาก​…

สิ่งที่เราทำ​
เริ่มต้นจาก​…

สิ่งที่เราทำ​
เริ่มต้นจาก​…


บริษัท คาคุชิน (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2564 ภายใต้แบรนด์บริษัทแม่ ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านบริหารลานจอดครบวงจรด้วยรูปแบบ การเช่าซื้อ การเช่าใช้งานระบบคิดเงินลานจอด รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับคู่ค้าที่มีความสนใจในการลงทุนธุรกิจระบบบริหารลานจอด


ด้วยการต่อยอดทางธุรกิจมานานกว่า 10 ปี และทีมงานมากกว่า 100 ชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และคุณภาพพร้อมเข้ามาช่วยลูกค้าทุกท่านดำเนินกิจการลานจอดเป้าหมายเพื่อผลกำไรส่งมอบให้กับทางลูกค้าและ อีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทยึดถือเป็นคติประจำใจขององค์กร คือมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและรักษาซึ่งด้วยคุณภาพบริการหลังการขายมาเป็นอันดับหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจ


บริษัท คาคุชิน เมเนจเม้นท์ จำกัก เรื่มต้นดำเนินธุกิจตั้งแต่ปี 2564 ภายใต้แบรนด์บริษัทแม่ ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจด้านบริหารลานจอดครบวงจรด้วยรูปแบบ การเช่าซื้อ การเช่าใช้งานระบบคิดเงินลานจอด รวมทั้งเป็นทีปรึกษาให้กับคู่ค้าที่มีความสนใจในการลงทุนธุรกิจระบบบริหารลานจอด


ด้วยการต่อยอดทางธุรกิจมานานกว่า 10 ปี และทีมงานมากกว่า 100 ชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และคุณภาพพร้อมเข้ามาช่วยลูกค้าทุกท่านดำเนินกิจการลานจอดเป้าหมายเพื่อผลกำไรส่งมองให้กับทางลูกค้าและ อีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทยึดถือเป็นคตประจำใจขององค์กร คือมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและรักษาซึ้งด้วยคุณภาพบริการหลังการขายมาเป็นอันดับหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท คาคุชิน (ประเทศไทย) จำกัด
1296/105-107 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

การคุ้มครองข้อมูล (ข้อมูลความปลอดภัย)

ข่าวสาร

New Arrivals

read more

New Arrivals

read more

New Arrivals

read more

New Arrivals

read more

ถ้าคุณคิดว่าทุกปัญหามีไว้ให้พุ่งชน?
มาร่วมงานกับเราได้เลย

ร่วมทีมกับเรา