NaJod
Bann Na Yuu
Flip Park

NaJod

ค้นหาและล็อคช่องจอดผ่าน Application

ใช้งานง่ายๆ ด้วยการค้นหาและล็อคช่องจอดผ่าน Application NaJod
เพียงกดจองแล้วขับไปรับประสบการณ์
การจอดรถที่ “เหนือระดับ” ได้ทันที

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้งาน

ขับรถถึงจุดจอดรถที่จองไว้

ปลดล็อคผ่าน APP NaJod

ถอยหลังเข้าที่จอด

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ขั้นตอนการใช้งาน BAN NA YUU

ตัวอย่างการใช้งาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PROMOTION SPECIAL

บ้านน่าอยู่ แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการที่พักอาศัย รองรับทั้งหมู่บ้านและคอนโดมิเนียม

บ้านน่าอยู่
STANDARD

ฟรี !!! ระบบ บ้านน่าอยู่
Pack. Standard

 1. Tablet + APP บ้านน่าอยู่
 2. Controller ควบคุมไม้กั้น
 3. Router Wifi support 4G
 4. โปรแกรมบริหารจัดการฝ่ายนิติบุคคล
  ผ่าน Web App.

บ้านน่าอยู่ Pro
สะดวกได้มากกว่า

ฟรี!!!!
ค่าติดตั้งและตั้งค่าระบบ

ระบบ บ้านน่าอยู่
Pack Pro

 • เครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • ติดต่อฉุกเฉิน
 • ระบบลงเบียนผู้มาติดต่อล่วงหน้า
 • ระบบแจ้งพัสดุมาส่ง
 • ช่องทางร้องเรียน

บ้านน่าอยู่ Pro+
สะดวก และสมาร์ท

ฟรี!!!!
ค่าติดตั้งและตั้งค่าระบบ

ระบบ บ้านน่าอยู่
Pack Pro+

 • เครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • ติดต่อฉุกเฉิน
 • ระบบลงเบียนผู้มาติดต่อล่วงหน้า
 • ระบบแจ้งพัสดุมาส่ง
 • ช่องทางร้องเรียน
 • กล้องอ่านทะเบียน เปิดไม้กั้น
 • รองรับสมาชิกใช้บริการส่วนกลาง ผ่าน Access control ต่างๆ
 • ชำระค่าส่วนกลางผ่าน APP.

อื่นๆ อีกมากมาย ที่ช่วยให้คุณ สนุกกับ
การอยู่บ้านมากกว่าเดิม

 

Flip Pass กันช่องจอดรถอัตโนมัติ

อุปกรณ์กันช่องจอดรถ ควบคุมการเปิด – ปิด ผ่านแอปพลิเคชัน
เป็นช่องจอดที่จำกัดสิทธิ์แก่ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเข้าออดจากบุคคลที
ไม่ได้รับอนุญาตใช้งานง่าย ไม่ต้องมี รปภ

ข้อมูลสินค้า

ประเภท BLOCKER

Offline Blocker

สำหรับกั้นช่องจอดรถที่ให้สิทธิ์ข้าจอดเฉพาะบุคคลด้วยการสแกน QR Code เพื่อเพิ่มสิทธิ์ใช้งาน เฉพาะผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าจอดในโซนที่กำหนดได้อย่างอิสระ โดย 1 Blocker สามารถใช้งานได้หลายคน เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม เช่น ช่องจอดรถส่วนบุคคลระบุเลขทะเบียน ช่องจอดรถ VIP หรือที่จอดรถรายเดือนสำหรับสมาชิก

Online Blocker

คือ อุปกรณ์กั้นช่องจอดรถที่สามารถตรวจสอบสถานะ (Status) ด้วยแอปพลิเคชัน จุดจอด ผ่านเครือข่าย NB-IoT
สำหรับกั้นช่องจอดรถที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานเข้าจอดได้ (Public Use) โดยจะแบ่งประเภทการคิดเงิน ตามระยะเวลาการจอดเป็นรายชั่วโมง หรือรายเดือน
นอกจากนี้ยังกำหนดการใช้งานแบบ “Member Only” จนุญาตสิทธิ์ให้สมาชิกเข้าจอดเท่านั้น โดยไม่คิดเงินค่าจอด ผู้ให้บริการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานจากหน้า Web

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ติดต่อเรา