เกี่ยวกับเรา

     บริษัท คาคุชิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชำนาญทางด้านการบริหารลานจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีทีมงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง คอยดูแลลานจอดรถให้ รายได้ทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ทางบริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ร่วมกับ ประสบการณ์ที่มี มาออกแบบแผนการจัดการ วิเคราะห์ปัญหา คาดคะเนผลลัพธ์ และหารูปแบบที่ตอบโจทย์พื้นที่อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการตลาดในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆด้วย

     อีกทั้งยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย บี-บัตตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า โดยมีกำลังพล ที่พร้อมให้บริการและมีมาตรฐานที่ผ่านการ อบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีใบรับรองการฝึกอบรม

     พนักงานทุกคนของ คาคุชิน ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ ประเมินผล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

แนวทางและมาตรการการป้องกันเมื่อมีปัญหา

จัดเตรียมพนักงานทดแทนกรณีพนักงานขาดงาน

จัดทำประกันสาธารณะภัย
เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของทางบริษัท

ประเมิณผลและตรวจสอบคุณภาพการให้บริการร่วมกัน
ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท

KAKUSHIN
ช่วยคุณบริหารธุรกิจจอดรถอย่างผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มต้นเพียง

18,000 บาท

ฟรี!!
ชุดเซทอุปกรณ์

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

ให้ลานว่างเปล่าทำเงิน สร้างรายได้ให้คุณ เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับคาคุชิน